skogsbrand

Grilla utan skogsbrand

Det finns flera åtgärder som du kan vidta när du grillar i skogen för att undvika att skapa en skogsbrand.

Här kommer några tips.

1. Håll koll på elden

För det första får du du aldrig lämna din eld medans de brinner eller glöder. De ska helt sluta ryka innan du får överge den. Släck alltid elden med stor noggrannhet innan du lämnar.

2. Förbered ordentligt

För det andra ska du se till att du rensar ett område ner till bar jord eller sand där du tänker göra upp eld. På så sätt kan du se till att flygande glöd inte kan slå rot i den omgivande vegetationen och växa till en storskalig skogsbrand på några minuter. Det är bäst om du kan förbereda denna röjning innan kvällen faller, och sedan låta den få tid på sig genom morgondagg tills den når sin fulla torrhet vid middagstid (mellan 9 och 12) (om det inte regnar) innan du startar elden.

3. Använd död ved

För det tredje ska du se till att du samlar in död och torr ved innan du använder den för att göra upp din lägereld. Även om du inte använder gröna (levande) grenar som tändved kommer de bara att röka och orsaka rök i stället för lågor, vilket i vissa fall ändå kan leda till en skogsbrand. Om detta inträffar ska du omedelbart hälla vatten över det område som utsätts för rök. Håll dig borta från glöden under dem och undvik att andas in rök från brinnande grönt material eller löv!

4. Placera elden försiktigt

För det fjärde, när du gör upp själva lägerelden under natten, ska du vara försiktig så att du inte placerar den under någon som kan fatta eld. Exempelvis grenar. Se till att alltid klippa bort alla grenar i omgivningen som annars skulle kunna fatta eld. Om det blåser, se till att det inte finns något i närheten som kan antändas, t.ex. träd eller torr undervegetation.

5. Följ alltid lokala eldförbud

Sist men inte minst, se till att alltid kolla upp ifall de finns lokala eldförbud i det område du ska vara i. Du kan göra detta på msb.se och på den lokala kommunens hemsida.

Ta också hänsyn till säkerheten i närheten av barn; de förstår inte eldens fara. Och de ska alltid hållas under uppsikt.